Har fokuset på skönhet gått för långt?

Okategoriserade | Posted by admin
Jun 20 2015

I dagens samhälle läggs en allt större vikt vid hur en människa ser ut snarare än hur personen i fråga är och frågan är här om detta har gått för långt? Håller jakten på ett perfekt yttre börjat gå ut över en människas inre egenskaper eller hålls detta fortfarande på en normal nivå? Det vi menar med dessa frågor är att det alltid har legat ett stort fokus just på utseende och det är bara att titta tillbaka på 40-talets Hollywood för att förstå vad vi menar; människor har alltid varit fascinerade av hur andra ser och detta är ingenting som skapats i dagens samhälle. Det vi menar här är att det är oroväckande att fixeringen vid utseende börjat krypa allt längre ner i åldrarna och där man plötsligt kan se hur tjejer i åldrarna mellan 10-11-år plötsligt börjar sminka sig eller till och med banta för att kunna leva upp till de snedvridna ideal som skapats genom reklam på tv, genom annonsering i tidningar och via direktreklam på internet.

Det är där som man måste sätta ner foten lite då så pass osunda ideal kan följa dessa unga tjejer genom hela livet och utveckla sig till ätstörningar i form av bulimi eller anorexia. Att unga tjejer som är över 18-år själva bestämmer över sina egna kroppar och kanske genomför ett plastikingrepp är något som vi får leva med – det är då de allra yngsta hoppar på dessa trender som det börjar synas tecken på att något är snett i samhället. Just plastikkirurgin ska här faktiskt tas lite i försvar här då denna börjat ta sitt ansvar i form av att erbjuda säkrare metoder som inte ger patienten exempelvis vanprydande ärr.

Här kan vi som exempel nämna ansiktslyft med trådar som ett bra tecken på detta. Just ansiktslyft med trådar sker nämligen med hjälp av material som kroppen kan bryta ner på egen hand. Ska man genomföra plastikkirurgi så rekommenderas alltså exempelvis ansiktslyft med trådar snarare än de äldre metoder som i vissa fall kan innebära livsfara för patientens liv. Bäst vore dock om ingen kände sig manad att genomföra ett ansiktslyft med trådar överhuvudtaget – säker metod å sido – och om vi istället kunde börja acceptera varandra som vi är.

Sundare värderingar är lösningen

Att jakten på skönhet både är stressande och i vissa fall till och med farligt borde snarare avskräcka än uppmuntra människor; tyvärr finns det ingenting som tyder på att detta kommer att ske. Fokus på utseende och ett perfekt yttre har tyvärr alltid funnits och det kommer förmodligen att eskalera ganska rejält i framtiden.

Under tiden kan vi här bara försöka lära våra barn om sunda värderingar, sunda ideal och hur man kan uppskatta en vacker insida på samma sätt som man kan uppskatta ett perfekt yttre. Det är liksom ingen lösning att betala för ett ansiktslyft med trådar i det långa loppet då detta bara kommer att leda till fler och fler operationer och mer hets kring deras utseende.

Kontakta en elektriker i Göteborg

Okategoriserade | Posted by admin
Jun 14 2015

Det finns vissa saker som man får- och inte får göra om man står inför att renovera i sitt eget hem och här ska man direkt veta att man faktiskt får göra mer saker än vad man kanske tror. Du kan exempelvis vid en renovering sköta om att sorts snickeri på egen hand, du får måla och du får lägga ditt eget tak – där ligger det inga som helst problem. Med detta sagt så innebär det inte att du klarar av det utan här får man själv känna av vilka projekt man känner att man klarar och behärskar. De moment man inte får göra på egen hand rör i regel andra människor och som kan innebära en fara för omgivningen.

Vi kan här ta en helt vanlig renovering av en lägenhet i Göteborg för att illustrera vår tes och exempel. Denna lägenhet i Göteborg ska helt renovera sitt badrum och mannen som äger lägenheten väljer här att sköta renoveringen på egen hand. Han kontaktar en bygghandel i Göteborg, skaffar allt material och alla verktyg som behövs och då detta är gjort så river han ut den gamla inredningen – klinkers, kakel, skåp – och gör sig redo att sätta igång. I badrummet i Göteborg har han tänkt sig att installera golvvärme och då han kollar på förpackningen så tycker denne man att det inte verkar så svårt att på egen hand lägga in; han väljer alltså bort att kontakta en elektriker.

Han tycker nämligen att kostnaden för en elektriker är för hög i Göteborg och för ett sådant enkelt jobb som att installera golvvärme så kommer det heller knappast att innebära några större bekymmer. Eller? Det denne man kommer att inse är att då han är färdig med sin badrumsrenovering i Göteborg – utan hjälp från vare sig en elektriker till golvvärme eller en rörmokare till vattnet – är att allting är väldigt vackert och snyggt.

Han har själv lyckats sätta plattor och klinkers, han har på egen hand satt upp skåpen och han har dessutom installerat både golvvärme och dragit vatten till avloppen. Han är nöjd – ingen extra kostnad har lagts på vare sig en elektriker eller en rörmokare och han anser därmed att dessa två yrken är en smula överskattade; man klarar allt på egen hand om man bara följer anvisningarna och det är hans tjusiga badrum i Göteborg ett utmärkt exempel på. Är då allt frid och fröjd där i badrummet i Göteborg och hade mannen rätt i att en elektriker har ett överskattat yrke?

Ingen försäkring utan elektriker i Göteborg

Nej, naturligtvis inte. Det visar sig nämligen att den golvvärme han installerat  – utan någon elektriker i Göteborg – plötsligt blir för het och gör så att badrumsmattan börjar brinna. Lägenheten blir snabbt övertänd och elden sprider sig dessutom till övriga bostäder i huset. Mannen är dock förhållandevis lugn; han har ju trots allt en väldigt bra hemförsäkring som borde täcka den större delen av kostnaden.

Här har han dock fel; försäkringsbolaget spårar branden just till hans installerade golvvärme och då han inte anlitat en elektriker i Göteborg så kommer heller inga pengar att betalas ut.

Ett extremt exempel naturligtvis – men ändå relativt nära sanningen. Sköt de jobb du får göra och kontakta en elektriker för dragning av el – oavsett om du bor i Göteborg eller någon annanstans i Sverige.

Affärsjuridik är spännande och lönsamt

Okategoriserade | Posted by admin
Apr 19 2015

Att som jurist välja att utbilda sig inom affärsjuridik kan vara ett väldigt bra val som kan visa sig vara både spännande och lönsamt. Affärsjuridik har ett rykte om sig att vara både tråkigt och mindre händelserikt än brottsmålbranschen och detta är något som verkligen inte stämmer. Tvärtom – fördelarna med att jobba inom affärsjuridik är väldigt många och det är dessutom ett yrke som alltid kommer att behövas. Vad gör man då som jurist inom området affärsjuridik och på vilket sätt kan detta vara spännande?

Jo, det primära inom affärsjuridik handlar om att bistå sina klienter – olika företag –  i deras affärer och hjälpa dessa till att nå så stor vinst som möjligt. Detta utan att några lagar bryts och där man försöker hålla hög etik och moral. Något som av hävd är något som saknas inom affärsvärlden där jakten på maximala vinster ofta sker i lite grumligare vatten än det som lagboken tillåter. Som jurist inom affärsjuridik innebär det alltså att man måste vara oerhört skicklig på företagsekonomi och samtidigt kunna lagboken utan- och innan.

Nummer två är att man även har en förmåga att kunna läsa av olika affärer och på så sätt kunna veta – vid exempelvis en upphandling – vad den andra parten egentligen vill och vad denne har att vinna på affären. I det här ligger alltså spänningsmomentet vi nämnde ovan – att man får försöka förutse sin motståndares drag och se till kundens bästa är det som gör affärsjuridik till det utmanande yrke som många söker.

Det kan alltså vara betydligt roligare – förutsatt att man gillar matematik, företagsekonomi och lagboken – att vara verksam inom affärsjuridik då man liksom aldrig vet vad som väntar. Inom affärsjuridik ligger också att representera sin klient om något gått fel och där denne måste upp inför domstol – vid sådana lägen så påminner det lite om hur en brottmålsadvokat jobbar. Här ligger dock en viss skillnad och denna är att man ofta kan lösa tvister inom affärsjuridik innan de går så långt som till domstol. Det är alltså ganska ovanligt att man verkligen får stå och plädera i en domstol – även fast det naturligtvis händer även inom affärsjuridik.

Affärsjuridik är svårt för den oinsatte

Gällande lönsamheten så brukar en affärsjurist – en skicklig sådan – dessutom tjäna betydligt mer pengar än vad en brottmålsadvokat  så där har vi ytterligare en anledning till att man som blivande jurist kanske ska välja den inriktningen. Detta naturligtvis om man är ute efter att tjäna pengar och inte ser juristyrket som ett kall – då kan verkligen en karriär inom affärsjuridik vara värt att sikta in sig på. Som sagt – affärsjuridik kan både vara spännande, lönsamt och ger personer som jobbar inom detta område en chans att verkligen göra skillnad.

Att påverka affärsklimatet i en ärligare riktning är något som hela landet tjänar på och det är just bristen på affärsjurister som gör att många företag väljer fel väg – både medvetet och genom okunskap. Man ska nämligen veta att affärsjuridik – för den oinsatte och outbildade – är en snårig djungel där det är lätt att gå vilse.

Djursholmsjuristerna är experter på affärsjuridik.

Undvik att bli lurad av en målare i Uppsala

Okategoriserade | Posted by admin
Mar 21 2015

Hantverksbranschen i stort har över hela Sverige ett ganska stort problem som skapar stor misstro. Detta gäller oseriösa hantverkare som utger sig för att vara professionella och som tar en massa uppdrag som de sedan inte klarar av att utföra – något som i sin tur leder till att även seriösa företag drabbas i slutändan. Att anlita en målare, en snickare eller en rörmokare kan alltså gå väldigt fel och detta märks främst i större städer som Stockholm, Göteborg och Uppsala där man sett en kraftig ökning av detta problem.

Vad det beror på är svårt att säga men eftersom det även ser ut att öka i framtiden så är det något som man som kund bör vara medveten om. Dagligen kan man se på olika tv-program hur olika typer av fuskbyggen upptäcks i Sverige och detta spär ytterligare på misstron som finns mot hantverkare och personer verksamma inom branschen. Hur jobbar då dessa för att motverka detta?

Jo, de seriösa företagen försöker skapa egna typer av forum på internet där de kan visa upp sina jobb, ge ut referenser och rekomendera andra företagen som håller samma goda kvalitet. Detta blir en typ av självsanering i branschen och denna är ju otroligt viktigt för de företag som håller hög klass och som håller vad de lovar. Dock så tar detta lång tid och under tiden så måste du som kund använda dig av några andra knep för att undvika att bli lurad av exempelvis en målare i Uppsala.

Ta eget ansvar innan du anlitar en målare i Uppsala

Nummer ett här är att du använder internet och försöker ta reda på så mycket som möjligt om de målare i Uppsala som finns tillgängliga. Här gäller det att försöka få fram referenser och nummer till tidigare kunder som säger sig ha anlitat just denna målare i Uppsala. De flesta företag har tvingats lägga ut sådana på sina hemsidor då detta är det absolut bästa sättet för dem att visa upp sin duglighet. Du som kund måste dock här ytterligare ta initiativ och även ringa upp dessa tidigare kunder för att höra dig för om hur de upplevt denna målare i Uppsala. Oseriösa företag kan ju också lägga ut lite nummer på en hemsida och hoppas att detta ska lura kunderna som besöker sidan i fråga.

Sök upp och ring – det är det enda sättet som kan hjälpa dig från att separera en oseriös målare i Uppsala mot en seriös. Visst, det kan kännas obekvämt att ringa och det kan kännas konstigt att be denne målare om nummer till tidigare kunder men detta är tyvärr den vägen man måste ta. Se det som så att om denne målare inte kan ge dig några nummer, om han inte vill visa sina tidigare jobb – ja, är inte det en indikation på vad han verkligen är och går för? Branschen måste röjas upp och här har konsumenterna också ett eget ansvar – se till att du gör det jobb som krävs innan du anlitar en målare i exempelvis Uppsala.