Affärsjuridik är spännande och lönsamt

Okategoriserade | Posted by admin
Apr 19 2015

Att som jurist välja att utbilda sig inom affärsjuridik kan vara ett väldigt bra val som kan visa sig vara både spännande och lönsamt. Affärsjuridik har ett rykte om sig att vara både tråkigt och mindre händelserikt än brottsmålbranschen och detta är något som verkligen inte stämmer. Tvärtom – fördelarna med att jobba inom affärsjuridik är väldigt många och det är dessutom ett yrke som alltid kommer att behövas. Vad gör man då som jurist inom området affärsjuridik och på vilket sätt kan detta vara spännande?

Jo, det primära inom affärsjuridik handlar om att bistå sina klienter – olika företag –  i deras affärer och hjälpa dessa till att nå så stor vinst som möjligt. Detta utan att några lagar bryts och där man försöker hålla hög etik och moral. Något som av hävd är något som saknas inom affärsvärlden där jakten på maximala vinster ofta sker i lite grumligare vatten än det som lagboken tillåter. Som jurist inom affärsjuridik innebär det alltså att man måste vara oerhört skicklig på företagsekonomi och samtidigt kunna lagboken utan- och innan.

Nummer två är att man även har en förmåga att kunna läsa av olika affärer och på så sätt kunna veta – vid exempelvis en upphandling – vad den andra parten egentligen vill och vad denne har att vinna på affären. I det här ligger alltså spänningsmomentet vi nämnde ovan – att man får försöka förutse sin motståndares drag och se till kundens bästa är det som gör affärsjuridik till det utmanande yrke som många söker.

Det kan alltså vara betydligt roligare – förutsatt att man gillar matematik, företagsekonomi och lagboken – att vara verksam inom affärsjuridik då man liksom aldrig vet vad som väntar. Inom affärsjuridik ligger också att representera sin klient om något gått fel och där denne måste upp inför domstol – vid sådana lägen så påminner det lite om hur en brottmålsadvokat jobbar. Här ligger dock en viss skillnad och denna är att man ofta kan lösa tvister inom affärsjuridik innan de går så långt som till domstol. Det är alltså ganska ovanligt att man verkligen får stå och plädera i en domstol – även fast det naturligtvis händer även inom affärsjuridik.

Affärsjuridik är svårt för den oinsatte

Gällande lönsamheten så brukar en affärsjurist – en skicklig sådan – dessutom tjäna betydligt mer pengar än vad en brottmålsadvokat  så där har vi ytterligare en anledning till att man som blivande jurist kanske ska välja den inriktningen. Detta naturligtvis om man är ute efter att tjäna pengar och inte ser juristyrket som ett kall – då kan verkligen en karriär inom affärsjuridik vara värt att sikta in sig på. Som sagt – affärsjuridik kan både vara spännande, lönsamt och ger personer som jobbar inom detta område en chans att verkligen göra skillnad.

Att påverka affärsklimatet i en ärligare riktning är något som hela landet tjänar på och det är just bristen på affärsjurister som gör att många företag väljer fel väg – både medvetet och genom okunskap. Man ska nämligen veta att affärsjuridik – för den oinsatte och outbildade – är en snårig djungel där det är lätt att gå vilse.

Djursholmsjuristerna är experter på affärsjuridik.

Undvik att bli lurad av en målare i Uppsala

Okategoriserade | Posted by admin
Mar 21 2015

Hantverksbranschen i stort har över hela Sverige ett ganska stort problem som skapar stor misstro. Detta gäller oseriösa hantverkare som utger sig för att vara professionella och som tar en massa uppdrag som de sedan inte klarar av att utföra – något som i sin tur leder till att även seriösa företag drabbas i slutändan. Att anlita en målare, en snickare eller en rörmokare kan alltså gå väldigt fel och detta märks främst i större städer som Stockholm, Göteborg och Uppsala där man sett en kraftig ökning av detta problem.

Vad det beror på är svårt att säga men eftersom det även ser ut att öka i framtiden så är det något som man som kund bör vara medveten om. Dagligen kan man se på olika tv-program hur olika typer av fuskbyggen upptäcks i Sverige och detta spär ytterligare på misstron som finns mot hantverkare och personer verksamma inom branschen. Hur jobbar då dessa för att motverka detta?

Jo, de seriösa företagen försöker skapa egna typer av forum på internet där de kan visa upp sina jobb, ge ut referenser och rekomendera andra företagen som håller samma goda kvalitet. Detta blir en typ av självsanering i branschen och denna är ju otroligt viktigt för de företag som håller hög klass och som håller vad de lovar. Dock så tar detta lång tid och under tiden så måste du som kund använda dig av några andra knep för att undvika att bli lurad av exempelvis en målare i Uppsala.

Ta eget ansvar innan du anlitar en målare i Uppsala

Nummer ett här är att du använder internet och försöker ta reda på så mycket som möjligt om de målare i Uppsala som finns tillgängliga. Här gäller det att försöka få fram referenser och nummer till tidigare kunder som säger sig ha anlitat just denna målare i Uppsala. De flesta företag har tvingats lägga ut sådana på sina hemsidor då detta är det absolut bästa sättet för dem att visa upp sin duglighet. Du som kund måste dock här ytterligare ta initiativ och även ringa upp dessa tidigare kunder för att höra dig för om hur de upplevt denna målare i Uppsala. Oseriösa företag kan ju också lägga ut lite nummer på en hemsida och hoppas att detta ska lura kunderna som besöker sidan i fråga.

Sök upp och ring – det är det enda sättet som kan hjälpa dig från att separera en oseriös målare i Uppsala mot en seriös. Visst, det kan kännas obekvämt att ringa och det kan kännas konstigt att be denne målare om nummer till tidigare kunder men detta är tyvärr den vägen man måste ta. Se det som så att om denne målare inte kan ge dig några nummer, om han inte vill visa sina tidigare jobb – ja, är inte det en indikation på vad han verkligen är och går för? Branschen måste röjas upp och här har konsumenterna också ett eget ansvar – se till att du gör det jobb som krävs innan du anlitar en målare i exempelvis Uppsala.

Hur mycket kostar ett uterum?

Okategoriserade | Posted by admin
Mar 10 2015

Ett uterum är något som verkligen fler svenska villaägare borde överväga att skaffa och detta speciellt i dagsläget då man får bygga dessa större än vad man fick göra för några år sedan. Ett uterum får numera byggas enligt måtten för ett Attefallshus och detta medför att ett väggfast uterum får byggas upp till 15 meter2 medan ett fristående uterum får byggas upp till så mycket som 25 meter2. En markant skillnad mot tidigare och således en väldigt god anledning till varför man ska se till att skaffa ett uterum – väggfast eller fristående. 25- respektive 15 meter2 är trots allt en väldigt stor yta som man kan hitta många olika användningsområden för, eller hur?

Det är heller inte alltför dyrt att bygga ett uterum – oavsett vilken sort det handlar om. Naturligtvis påverkas priset av hur stort du vill ha detta uterum, vilket material det ska byggas i och hur mycket du klarar av att göra själv också. Kan du bygga och är händig så kommer ju kostnaden att bli väldigt mycket lägre och detta är ju ganska naturligt. För den ohändige typen så behöver detta inte innebära att kostnaden för ett uterum kommer att bli oöverkomlig och för dyr – nej, det finns nämligen en hel del alternativ som man kan använda sig av då det handlar om att bygga ett uterum.

För den totalt ohändige personen så finns det nämligen färdiggjorda uterum som man beställer och därefter får både levererade och monterade direkt på sin tomt. Detta alternativ blir naturligtvis också det dyraste men å andra sidan kan det i det här läget – med tanke på personens ohändiga sida – ändå vara väl värt pengarna att använda sig av detta snarare än något annat.

Vilka är då det andra alternativen för att bygga ett uterum? Ja, ett av alternativen vi var inne på ovan och det handlar om att man bygger detta helt själv. Här krävs det naturligtvis både förkunskap och erfarenhet för att lyckas – detta och en massa tid. Det tar nämligen ganska lång tid att bygga ett uterum – oavsett om det handlar om ett fristående eller en väggfast variant.

Gör halva jobbet med ditt uterum

Då lämnas vi alltså kvar med det sista alternativet och också det populäraste då det handlar om att bygga ett uterum – nämligen att man så att säga gör halva jobbet själv. Det går nämligen att beställa färdiga byggsatser och konsoler direkt från ett företag från internet, få dessa levererade och sedan på egen hand montera dem då de ankommit. Detta alternativ ligger alltså då någonstans mittemellan rent prismässigt och handlar samtidigt inte om ett omöjligt projekt.

Nej, vid denna montering så handlar det egentligen om samma princip som att montera en möbel från exempelvis IKEA – följer man bara instruktionerna så brukar allting gå bra. Dock ska man här veta att man bör vara några stycken som hjälps åt då det handlar om ganska tunga pjäser som ska fästas i varandra och det är således inget uterum som man sätter ihop helt på egen hand.

Hur går en areamätning i Stockholm till?

Okategoriserade | Posted by admin
Feb 18 2015

En areamätning går till på samma sätt i Stockholm som det gör i övriga delar av Sverige. Man kontaktar ett företag som arbetar specifikt med just areamätning och sedan kommer de och kontrollmäter det hus eller lägenhet som du behöver ha reda på måtten för. Det som skiljer mellan olika städer är själva utbudet av företag som är verksamma med just areamätning och här kan man se direkt att det finns ett större utbud i exempelvis Stockholm  och inget konstigt med det, så är det ju egentligen oavsett vad det handlar om, eller hur?

Men gällande företag som arbetar med areamätning så är det också så att det är i just Stockhom som man som kund har mest pengar att tjäna på att genomföra en areamätning och detta har då alltså lett till att många företag har velat ta del av denna marknad. Som privatperson och kund ställer alltså detta lite extra krav i Stockholm jämfört med i en mindre stad och det gäller alltså att vara noggrann och lite vaksam innan man bestämmer sig för att skriva på ett kontrakt. Tyvärr har det nämligen visat sig vara många av dessa företag som saknar kompetens, utbildning och certifikat och därför inte borde jobba med areamätning i Stockholm.

Dessa företag är bara ute efter snabba pengar och här är rådet alltså att man alltid ska kräva att få se företagets och de anställdas certifikat innan man anlitar dem. Där skiljer sig det alltså lite åt mellan just Stockholm och övriga landet och detta är ju bara att beklaga. Att som kund – oavsett om det handlar om en areamätning, ett målarjobb eller ett snickarjobb – riskera att bli lurad är väldigt tråkigt men då möjligheterna till detta finns så är det lika bra att varna på en gång. Kontakta ett företag för din areamätning i Stockholm som kan ge goda referenser samt uppvisa giltiga certifikat – det är enda sättet att undvika att bli lurad.

Varför är areamätning större i Stockholm?

Anledningen till att areamätning är så pass stort och lukrativt för företag att jobba inom i Stockholm går att förklaras med den rådande bostadssituationen i just den staden. En areamätning gör man nämligen i första hand – som kund – för att få reda på dt exakta måttet på sin bostad och kan man i en lägenhet i Stockholm upptäcka att måtten överstiger det som står skrivet i kontraktet – ja, då kan man ju göra en ganska rejäl vinst den dagen man beslutar sig för att sälja.

Naturligtvis så gör man en areamätning även av andra skäl än ekonomiska i Stockholm och då främst för att det är viktigt att måtten verkligen stämmer överens mellan verkligheten och kontraktet. Det är nämligen väldigt vanligt att det inte är så då man förr om åren använde sig av äldre mätmetoder som visat sig vara bristfälliga.
Det är alltså dessa mått man korrigerar genom att genomföra en areamätning. Är ditt hus byggt före 1978 och aldrig blivit ommätt – ja, då kan det vara läge att boka en tid för en areamätning oavsett om du bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Här hittar du ett företag med gedigen expertis inom areamätning.