Author Archive

Smarta företag väljer ny telefonväxel

Okategoriserade | Posted by admin
Jan 31 2016

Dagens samhälle skiljer sig betänkligt mot hur det såg ut för bara några år sedan. Främst så ser man detta på hur utvecklingen inom teknologi sett ut och vilka enorma möjligheter som kommit i och med detta. I dagens läge så finns all information vi behöver bara ett knapptryck bort, varor och produkter från hela världen är möjliga att beställa och vi kan nå nyheter dagligen enbart genom att plocka upp vår mobil. Kort sagt – tack vare utvecklingen så har vårt samhälle också blivit bättre, mer öppet och mer tillgängligt. Det här är ett faktum som dock ställer nya krav på företag.

Kunderna förväntar sig helt andra saker idag än vad de gjorde förr och de företag som inte är – eller varit – beredda att anamma nya lösningar har också förlorat eller har potential att förlora väldigt mycket pengar. Ett företag som håller fast vid äldre tankegångar och vägrar möta de nya behoven blir – helt enkelt – omsprungna av konkurrenter som gör det. Vi kan här ge två typiska exempel på detta och där företag behöver hitta nya vägar – både för sin egen skull och för att kunderna kräver det.

• Telefonväxel. Oavsett vilken bransch, vilket område eller hur stort företag man har så behöver man vara tillgänglig för sina kunder och man ska kunna nås hela tiden. Detta för sin egen skull också. Genom en ny telefonväxel – gärna en molnbaserad sådan – så kan en person i Norrland lätt återkoppla till en kollega i Skåne. En ny telefonväxel tillåter att man kan jobba hemifrån i en större utsträckning och det är något som fler och fler företag ser potential i. De anställda ska kunna jobba – och nås – överallt och en ny telefonväxel ger denna möjlighet. Dessutom så sparar en sådan in mycket pengar också genom att man dels bara betalar för de samtal som görs och dels genom att man slipper personalkostnaden för exempelvis en receptionist. Med en modern telefonväxel kopplar man alla samtal på egen hand och på ett enkelt sätt. Kontakta ett företag som erbjuder telekomlösningar av den här typen och se vad de kan göra för dig.
• Marknadsföring. Hur ser det ut idag då kunder söker efter tjänster eller produkter? Jo, man använder sig av internet där man skriver in sina önskemål i en sökmotor. Att som företagare idag lägga pengar på reklam i tv, på annonser i tidningar eller på att höras i radio är att kasta pengar i sjön. Det finns – helt enkelt – för få kunder i de traditionella medierna numera och i förhållande till vad man som företagare betalar. Det är fortfarande dyrt att annonsera och rådet är att man istället lägger dessa pengar på att försöka synas på exempelvis Google. Detta gör man genom att kontakta en SEO-Byrå som hjälper en att ranka på någon av de första sidor som denna sökmotor har. Syns man på internet – där kunderna söker- och finner sin information så har man också en ökad lönsamhet framför sig. SEO är framtidens marknadsföring.

Kunskap om området viktigt för en mäklare

Okategoriserade | Posted by admin
Jan 24 2016

Stockholm är en stor stad och detta sett både till yta och sett till befolkningen. Det här innebär att olika typer av områden och stadsdelar blir mer- eller mindre attraktiva; något som i allra högsta grad påverkar försäljningspriser. Det är lätt att ta till generaliseringar då det kommer till bostadspriserna i Stockholm, klumpa ihop dem och säga att man – oavsett var i staden – man äger ett hus eller en lägenhet kan sälja denna för en extrem vinst. Så ä det inte riktigt och visst; man har sett att priserna kommit att öka överallt – men det är fortfarande i innerstaden och de allra mest närliggande kommunerna där priserna ökat som allra mest.

Det är trots allt skillnad på en lägenhet som ligger i innerstaden i Stockholm och ett objekt, exempelvis ett mindre hus, som ligger i Järfälla utanför staden. Därmed inte sagt att det sistnämnda, huset i Järfälla, inte kommer att inbringa några pengar vid en försäljning; skillnaden ligger istället i hur man måste arbeta för att sälja detta. I Järfälla blir vikten av en skicklig mäklare större än vad den är i innerstaden där man i stort sätt kan välja vilken som helst och ändå få fram ett väldigt bra pris.

Så arbetar en mäklare i Järfälla

Man kan – innanför tullarna – kontakta flertalet mäklare och välja den som erbjuder det bästa priset, i Järfälla däremot så måste man använda sig av några viktiga parametrar i valet av mäklare och om vi nedan ger några exempel på hur man ska tänka gällande en mäklare där så kan det se ut enligt följande:

• Lokal kännedom: Det viktiga i Järfälla är att göra området attraktivt och få folk att bemöda sig för att åka dit för en visning. Kan man göra det så har man också goda möjligheter att så småningom sälja objektet i Fråga. Att den mäklare man anlitar i Järfälla verkligen kan området är därför lite av en nyckel. I annonsen måste det tryckas på närhet till grönområden, närhet till skolor, idrottsanläggningar, affärer och – framförallt – kommunikationer. En mäklare måste svart på vitt kunna sälja in Järfälla och få folk att förstå att det inte handlar om någon längre pendling och ett stort projekt.
• Objektet i sig. Naturligtvis måste även en mäklare i Järfälla jobba på samma sätt då det väl kommit till att sälja huset i fråga och få fram det bästa av det. Skillnaden ligger i att en mäklare i innerstaden kan räkna med många människor på en visning medan en mäklare i Järfälla – utöver att sälja in objektet – även måste sälja in området i fråga.

Valet av mäklare blir alltså väldigt viktigt om man ska sälja utanför Stockholm och det man som kund ska ta reda på är vilken erfarenhet som finns. Man får – kort sagt – be om att få se hur många objekt som en mäklare sålt, till vilket pris och hur länge han jobbat i just Järfälla – eller Huddinge, Haninge, Tyresö – och basera sitt val på de svar man får. Rätt mäklare för rätt område ger ett bra slutpris oavsett var i Stockholm man äger sin bostad.

Här finns en kunnig och erfaren mäklare i Järfälla.

Genomför en korrekt flyttstädning i Stockholm

Okategoriserade | Posted by admin
Jan 16 2016

Att en flytt i Stockholm är att anse som betydligt svårare att genomföra än vad en motsvarande sådan är i en mindre stad är ett faktum som grundas på flera olika saker. Dels så har vi här hur fastigheter och lägenheter i dessa generellt sett ser ut i Stockholm och där man ofta ser högre sådana än i övriga Sverige. Fastigheter som ofta är äldre, som kan sakna hiss och som dessutom har trånga trappor och i övrigt smala passager; samtliga komponenter som gör att ett bärande av bohag och möbler försvåras. Som ytterligare försvårande omständigheter vid en flytt i Stockholm kan vi nämna trafiken och bristen på parkeringsplatser och där framförallt det förstnämnda i en stor utsträckning kräver en bättre planering.

Till detta ska vi även tillägga att en flytt i Stockholm ska utföras inom samma tid som en flytt i en annan stad – om kanske loppet av en helg – och ser man allting på detta sätt så förstår nog också de flesta vad vi menar med att att en flytt i Stockholm, helt enkelt, kräver mer och är svårare än vad fallet är i andra städer. Dock – det här fungerar definitivt inte som någon ursäkt och en person som flyttar i Stockholm har exakt samma förpliktelser som en person i en annan stad – förpliktelser som i allra högsta grad involverar det sista momentet i en flytt: en flyttstädning.

Här finns det all anledning för vissa personer i Stockholm att ta till sig och detta för att det under senare år kommit allt fler rapporter om flyttande fuskar med städningen i samband med flytten. Att man inte hinner med att genomföra en flyttstädning i Stockholm på grund av ovan nämnda skäl är definitivt ingen ursäkt och vid ett sådant fall så har man bara sig själv att skylla.

Man får helt enkelt räkna med att en flytt tar längre tid, man får planera på ett bättre sätt och man måste avsätta tid för detta viktiga moment. Att man – som många gör – helt strunta i sin flyttstädning är inget alternativ och rådet om man känner att denna inte kommer att hinnas med är både enkelt: ta hjälp.

Flyttstädning med rut-avdrag i Stockholm

Det finns väldigt många städföretag i Stockholm som specialiserat sig på just flyttstädning och där du helt kan vara på det trygga med att så fort du burit ut dina möbler – ja, då kommer en perfekt flyttstädning att äga rum.

Priset? Lågt – om man jämför med det vite som man kan få från de nya ägarna; och som de har rätt att kräva om en flyttstädning uteblivet – och detta är dessutom en tjänst som man kan använda sitt rut-avdrag för. Det vill säga, en flyttstädning går att dra av halva beloppet gällande arbetskostnaden för och är således i och med detta ytterst prisvärd i dagsläget. Att en flytt är svårare att genomföra i Stockholm är ingen ursäkt till varför man inte ska kunna göra den på ett korrekt sätt.

Dina fönster sparar energi i Örebro

Okategoriserade | Posted by admin
Dec 22 2015

Väldigt många husägare upplever att de betalar för mycket för värme och energi i sina hus; något som också i många fall stämmer och som beror på två saker. Dels så har man fel energikälla där man förlitar sig på det alternativ som finns ”förvalt” till huset. Ett hus och en husägare i exempelvis Örebro kanske väljer att ha fjärrvärme till sitt hus och detta utan att ens överväga de andra – betydligt billigare – alternativen som finns; bergvärme, frånluftsvärme, vattenvärme eller jordvärme. Ett vanligt misstag som kan visa sig i form av en hög räkning. Visst; man ska veta att det kostar ganska mycket pengar att installera bergvärme och att det av den anledningen kan verka avskräckande; men denna kostnad ska ställas mot en årlig sänkning av energikostnaden med upp till 80% också. Ett självklart val, om man ser det hela ur det perspektivet.

Dock; även man byter till exempelvis bergvärme så kan en hög räkning förekomma och en gemensam nämnare i det här fallet stavas ofta fönster. Denna husägare i Örebro kan ha väldigt gamla fönster; fönster som hela tiden släpper i kall luft samtidigt som varm luft inifrån kommer ut – en ohållbar lösning som kostar mycket pengar och där energikällan i sig spelar en marginell roll. Dåliga, slitna och undermåliga fönster skapar uteslutande en hög räkning – oavsett om huset ligger i Örebro eller i någon annan stad i Sverige.

Här är det dags att överväga ett byte och om vi ser till två modeller av fönster och förklarar lite kring dessa; för- respektive nackdelar så kanske vi kan ge en bättre bild.

Fönster av trä eller Pvc i Örebro?

Vi håller oss till staden Örebro då denna fungerar som ett bra genomsnitt över Sverige; både storleksmässigt och sett till klimatet. Kort sagt; en husägare i Örebro kan primärt välja mellan dessa fönster:

• PVC. Pvc-fönster har ett ganska dåligt rykte i Sverige och många tycker att de ser plastiga ut. Dock ska man här veta att utvecklingen gått framåt rejält och detta utan att de på något sätt påverkat den största fördelen. Priset. PVC-fönster är billiga och underhållsfria – en kombination som verkligen talar för att en husägare i Örebro ska överväga dessa fönster.

• Trä. Naturligtvis. I Sverige har vi alltid haft en tradition och en förkärlek till trä. Det isolerar bra och är väldigt snyggt. Dock så är fönster av trä dyrare och de kräver mycket underhåll där man årligen bör skrapa och måla om dem. Ett jobb som är tidskrävande; men som ger ett väldigt bra resultat om man lägger ner tid som husägare i Örebro. Trä går alltid hem! Läs mer här!