Author Archive

Hur lång tid tar det att genomföra stambyte i Stockholm?

Okategoriserade | Posted by admin
Jan 15 2015

Då man genomför ett stambyte för att minimera risken att gamla rör eller ledningar går sönder så får man räkna med att detta sker relativt frekvent – speciellt då i en större stad som Stockholm där ju rör och ledningar används oftare på grund av att husen är större och det därför också bor fler människor i dem. Bor man i en hyreslägenhet eller i bostadsrätt i Stockholm så får man helt enkelt räkna med att det någon gång kommer att genomföras ett stambyte.

Det är föreningen som tar beslut om när och hur detta stambyte ska ske och även vilken firma som man ska anlita – ofta brukar detta beslut tas i samband med årsstämman så att fler kan göra sina röster hörda. Man förknippar ofta ett stambyte som något negativt – och detta oavsett vart man bor i landet, det kan vara Stockholm, Malmö eller Örebro och har ingen betydelse – ett stambyte är något som man helst inte vill att det ska inträffa. Detta beror på att man anser att det är för bökigt, att det är för mycket jobb och att det framförallt tar för lång tid och här kan man också ge människor av denna uppfattning delvis rätt. Det är bökigt med ett stambyte och det är mycket jobb bakom, både för firman som genomför det och för familjerna i vars lägenheter det sker – men att det tar för lång tid är däremot ofta en felaktig åsikt.

Ett stambyte tar allt från några veckor till några månader

Ett stambyte brukar nämligen ta allt ifrån några veckor upp till några månader och detta innebär alltså även att man kan ha tur och att det är ens egna lägenhet som arbetet börjar vid. Bor du exempelvis i Stockholm så ska man där veta att firmorna som arbetar med ett stambyte ofta jobbar snabbare än vad man gör i övriga landet – detta därför att det ibland kan innebära en bonus om man blir färdig innan utsatt tid. Varför man gör så är i Stockholm också ganska enkelt att förklara och beror på att det där inte alls finns samma alternativ gällande temporära bostäder som det finns i andra delar av landet. Ett stambyte i Stockholm blir därför svårare att lösa för den familj det genomförs hos och därför lägger man ner mer tid på att utföra ett snabbare jobb så att det går att lösa lite smidigare.

Så, ett stambyte i Stockholm kan alltså ta kortare tid än vad det gör i exempelvis Sundsvall – dels då på grund av den där eventuella bonusen men även för att det i Stockholm också finns fler firmor som i jakt på jobb lovar att klara den utsatta tiden som föreningen satt upp. Det är heller sällan det handlar om direkt orimliga tider utan, som sagt, allt ifrån några veckor till några månader och därför accepterar man som företag i Stockholm att marknaden så att säga får styra vid ett stambyte. Man skärper sig och lägger ner lite extra jobb – något som i slutändan gör att ett stambyte i Stockholm alltså kan te sig ganska smidig till slut.

Vad är en vårdnadstvist?

Okategoriserade | Posted by admin
Nov 09 2014

Vårdnadstvist är ett begrepp inom familjerätten och det som åsyftas är att två föräldrar inte kommer överens om vem av dem som är bäst lämpad för att ta hand om de gemensamma barnen. En vårdnadstvist går så långt som till domstol där en objektiv domare får ta beslut om vilken av parterna som får vårdnaden. Det är ovanligt att det faktiskt går så långt som till en vårdnadstvist – ofta hinner nämligen föräldrarna reda ut sina oegentligheter innan det ska upp i rätten.

Det handlar ju faktiskt väldigt ofta om något sorts drama inom familjen i form av en otrohet eller annat och där ilskan får ta överhand och rationella tankar till en början läggs åt sidan. Efter några veckor eller månader så brukar dock föräldrarna – just kanske av tanken på den stundande rättegången för att lösa sin vårdnadstvist – lugna sig och låta känslorna svalna. Man börjar helt enkelt se saker från barnens perspektiv och kanske inser att det nog är bäst att dela vårdnaden. Så kan en ” lyckad ” vårdnadstvist se ut. Men det finns naturligtvis även fall där parterna absolut inte kan enas utan att det måste gå upp i rätten innan det kan avgöras.

Vid en sådan vårdnadstvist är ofta missbruk, psykisk ohälsa eller misstanke om övergrepp vanliga argument och då vågar den ena parten alltså inte lämna sina barn till den andra. En sådan typ av vårdnadstvist tar ofta tid, kräver stora utredningar och kostar mycket pengar – detta för att det måste utredas ordentligt och att man inte godtyckligt bara blint kan lita på den ena partens version utan måste ta hänsyn till båda två.

Hur löser man en vårdnadstvist?

Om en vårdnadstvist går så långt som upp till rätten så har man innan det försökt med alla tänkbara medel. Samtal med terapeuter, sociala myndigheter och – vid misstanke om brottslighet – även polis. En vårdnadstvist tar tid att lösa och detta är naturligtvis för att en så rättvis bedömning som möjligt ska kunna ges till alla inblandade parter.

I väldigt extrema fall av vårdnadstvister så tar även sociala myndigheter hand om barnen medan man väntar på att domstolen ska säga sitt – detta kan då bero på att båda föräldrarna anklagar varandra för olika lagbrott och då gör man bedömningen att ingen av dem är lämpad att ta hand om barnen under tiden det utreds. En sådan typ av vårdnadstvist är dock väldigt sällsynt och ovanlig och det vanliga är att barnen bor hos sina ena förälder medan den andra får besöka dem på plats i hemmet eller på någon allmän plats som exempelvis en lekpark, en hockeymatch eller en biograf.

Det är nämligen det absolut viktigaste vid en vårdnadstvist att baren tar så lite skada som möjligt och lyckligtvis brukar de allra flesta föräldrar inse detta och därför agera så moget som möjligt och lägga sina problem åt sidan i närheten av dem. En vårdnadstvist är aldrig lätt att lösa men att försöka vara så rationell och logisk som möjligt är ett bra tips – att agera vuxet, helt enkelt.

Kan jag lita på att min hemstädning i Stockholm sköts?

Okategoriserade | Posted by admin
Okt 31 2014

Om man använder sig av hemstädning så innebär detta att man låter en annan person vandra omkring i sitt hem. Detta kan för en del människor vara väldigt jobbigt – att ha en annan person som har tillgång till alla sina saker och kan leta igenom hemmets alla skrymslen och vrår är helt enkelt något som kan få många att avstå hemstädning. Det här är dock ingenting som man ska vara orolig för, de personer och företag som är verksamma inom hemstädning är väldigt professionella och dömer ingen – oavsett vad de nu skulle kunna tänka sig att hitta i ditt hem.

Dessutom brukar man kunna träffa den person som ska genomföra din hemstädning innan också och på så sätt bilda sig en egen uppfattning. Bor du i Stockholm och vill ha ditt hem städat – ja, då bokar du helt enkelt ett möte med företaget som låter dig träffa den tilltänkta personen och där ni tillsammans i lugn och ro kan gå igenom tider, vad som behöver göras och vad som eventuellt då är förbjudet att röra. Man kan även vara hemma då personen kommer för hemstädning – känner du oro över ditt hus i Stockholm så kan du då helt enkelt boka in städningarna under tiden då du själv är hemma, exempelvis då helger och kvällar.

Dock ska man då vara medveten om att detta kan kosta lite mer då viss övertid och annat kommer att läggas på räkningen. Det kan det dock vara värt, tryggheten i sitt eget hus är naturligtvis det viktigaste – oavsett om det handlar om hemstädning i Stockholm eller om man ska ta hjälp av en rörmokare i Örebro. Men som sagt, i de allra flesta fall finns det definitivt ingen anledning till oro – personer inom hemstädning är rena proffs och lämnar ditt hus i Stockholm skinande rent och gör, helt enkelt, det som de har betalt för att göra.

Kan jag dra av min hemstädning vid deklaration i Stockholm?

Städning av hemmet räknas som en hushållsnära tjänst och ingår därmed i begreppet rut-avdrag som innebär att du numera får dra av det på skatten. Du kan alltså välja hemstädning till ditt hus och sedan vid din deklaration fylla i detta och därefter få tillbaka delar av tjänsten på din skatt – detta gäller i hela Sverige, från Ystad till Stockholm och upp till Kiruna.

Just hemstädning har dock visat sig vara särskilt populärt just i de lite större städerna dit vi räknar Stockholm, Malmö och Göteborg och anledningen till detta är just deras storlek. En storlek som innebär att mycket av tiden för familjer går åt till att pendla till och från jobbet och där man helt enkelt inte har tid att städa utan att detta tar dyrbar tid från familjen. Hemstädning i Stockholm har helt enkelt blivit lite av trend som gör att familjer kan fokusera på varandra och sitt eget välmående – något som naturligtvis är det viktigaste och då det numera även är rätt billigt så kan vi anta att användandet av hemstädning kommer att bli allt större och sprida sig från Stockholm till resten av landet också.

Varför anlita en målare i Nacka?

Okategoriserade | Posted by admin
Sep 29 2014

Då det kommer till målning av hus – både invändigt och utvändigt så upplever många människor att det är ett jobba som man kan göra själv och helt utan hjälp från någon professionell utövare av målaryrket. Visst, att måla klarar de flesta av men att tro att man ska klara det utan hjälp är att underskatta målare en smula – att måla är nämligen så mycket mer än att pensla ut färg med hjälp av en pensel. Du ska skrapa, slipa, jämna ut ojämna ytor med spackel och dessutom ska jämna lager av färg läggas ut för att undvika fläckar – sådant tar, som du kan säkert kan tänka dig, mycket tid i anspråk och då just tid ofta är en bristvara så kan det alltså vara läge att anlita en målare istället för att göra jobbet själv.

Vi säger att du exempelvis har ett hus i Nacka som behöver målas både in- och utvändigt, hur mycket kan du då tjäna på att anlita en målare för jobbet? Ja, det är svårt att omsätta i rena pengar men rent tidsmässigt så sparar du garanterat minst tre veckor beroende på hur stort ditt hus är samt hur många firman avsätter för att arbeta hos dig. Och då tid som bekant även räknas som pengar så har du genom att anlita en målare till ditt hus i Nacka sparat en hel del.

Dessutom ska man inte räkna bort hur arbetet i slutändan blir – gör du det själv så kan det bli tal om att tvingas måla om efter bara några år medan om du anlitar en målare helt enkelt garanteras att jobbet blir perfekt utfört direkt. Det blir alltså ett bättre jobb som du slipper göra om ifall du anlitar en målare för ditt hus – detta oavsett om du bor i Nacka eller någon annanstans.

Kan jag kontakta flera målare i Nacka?

Fördelen man kan ha av att bo i Nacka eller någon annan förort till Stockholm gentemot en mindre stad någon annanstans i landet är helt enkelt att man har ett större urval då det handlar om målare. Konkorrensen är helt enkelt större i Nacka än vad den kanske är i Kramfors och tack vare detta kan man pressa priserna lite mer bland de olika firmorna av målare.

Dock ska man se upp lite här då konkurrensen även kan medföra att oseriösa aktörer försöker ta sig in på marknaden – här gäller det alltså att noga undersöka vilken målare man anlitar och gärna kontakta flera stycken istället för att ta första bästa. På så sätt kan man undvika att bli lurad och få ett dåligt jobb på halsen – detta gäller inte bara i Nacka utan i alla förorter till större städer.

Här kan alltså en mindre stad som Kramfors som har mindre målare faktiskt ha en fördel för kunder – detta då man i regel känner och vet vem målaren är och därmed litar på denne. Ställer man detta mot en målare man anlitar i Nacka så kan det alltså snarare vara tvärtom att man inte har en aning om vem det är – alltså gäller, som sagt, en noggrann research innan man anlitar en firma.