Ny olycksfallsförsäkring

Posted by admin
Jul 06 2011

Försäkringsbolag bygger sin affärsmässiga verksamhet på två ben. Dels på den traditionella försäkringsverksamheten och dels på kapitalförvaltning.Försäkringsbolag ska inte alltid tolkas som detsamma som försäkringsgivare. Det kan ibland vara väldigt missvisande.Vissa försäkringsbolag kräver en hälsodeklaration för att man ska få teckna en olycksfallsförsäkring, medan andra inte gör det.

”Varmt välkommen till Försäkringsverket, din partner för en trygg försäkringsaffär.” Hemsida: Köpa en olycksfallsförsäkring

Trackback URL for this entry