Gratisjuristerna – nytt koncept på juridiska tjänster

Posted by admin
Mar 12 2010

Juristbyrån Gratisjuristerna AB har ett nytt koncept för sina juridiska tjänster. De erbjuder provisionsbaserade lösningar på en del av sina tjänster. Om de bedömer att ett fall har stora möjligheter att vinna, så kan Gratisjuristerna arbeta på provision. Vid en vinst betalar man en del av skadeståndet man fått i avgift till Gratisjuristerna. Om man däremot förlorar så behöver man inte betala något för deras juridiska tjänster! Det är många som tycker det kan vara skrämmande med juridik. För en oinsatt är det svårt att själv få grepp om sina möjligheter. Gratisjuristernas koncept gör nog att fler kommer att våga processa för skadestånd.

Gratisjuristerna ger juridisk rådgivning gratis

Man får alltid inledande gratis juridisk rådgining som ny kund till Gratisjuristerna. Då får man dels lära känna Gratisjuristerna lite närmare, dels kan man få svar på frågor. Det är en trygghet att kunna berätta om situationen och få en bedömning av den utan att behöva oroa sig för arvodet. Gratisjuristerna arbetar med både mindre uppdrag till stora, och med både företag och privatpersoner. Man kan anlita Gratis juristerna för det mesta inom juridiska tjänster.

Gratisjuristerna på nätet

På Gratisjuristernas egen sida: gratisjuristerna.se kan man läsa om vilka tjänster de har och få mer information om juridik. Läs om till exempel rättsskydd och rättshjälp, hitta länkar till försäkringsbolag och juristtidningar med mera. Där finns länkar till reportage som handlar om Gratisjuristerna. Det kan vara intressant att läsa! (gå till gratisjuristerna.se och klicka på menyn länkar högst upp).

Gratisjuristerna har vuxit snabbt

Gratisjuristerna är en juristbyrå som har vuxit fort. Efterfrågan på deras juridiska tjänster har stadigt ökat och de har anställt fler jurister för att kunna möta behovet. Gratisjuristernas jurister är specialiserade på olika områden som t.e.x indrivning, skadestånd eller på arbetsrätt med mera. De har personal med stora språkkunskaper, något som efterfrågas mer och mer. Det är många som uppskattar att få juridisk rådgivning på sitt modersmål om det är ett annat språk än svenska. Gratisjuristerna har till exempel jurister som kan italienska, franska, engelska eller bosniska för att nämna några språk. Det kan vara en stor trygghet att kunna förklara och få information på sitt eget modersmål.

Gratisjuristernas koncept i framtiden

Det kommer att vara spännande att följa Gratisjuristerna framåt. Kanske kommer de att växa mer. Även andra juristbyråer kanske kommer att följa deras koncept. Gratis juridisk rådgivning och tjänster som man bara betalar för om de lyckas, är nog framtiden.

Trackback URL for this entry